Certifikáty

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Doplnkové dôchodkové sporenie

č. certifikátu : AOCP110820018470DDS


08/2016 - 08/2024

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Starobné dôchodkové sporenie

č. certifikátu : AOCP110820018471SDS


08/2016 - 08/2024

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Prijímanie vkladov

č. certifikátu : AOCP100820018433Vkl


08/2016 - 08/2024

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Poskytovanie úverov

č. certifikátu : AOCP070820018413Uv


08/2016 - 08/2024

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Kapitálový trh

č. certifikátu : AOCP070820018412KT


08/2016 - 08/2024

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Poistenie a zaistenie

č. certifikátu : AOCP070820018411PaZ


08/2016 - 08/2024